Jak posílit imunitu? Nakažených lidí koronavirem v ČR přibývá.

Jak posílit imunitu? Nakažených lidí koronavirem v ČR přibývá.

Zvláště v tomto ročním období, kdy na nás působí různé vnější vlivy, je imunita našeho organismu velmi důležitá. To, jakou máme imunitu, totiž nesmírně ovlivňuje naši náchylnost k infekčně přenositelným onemocněním. A pokud již onemocníme, stav naší imunity také zásadně ovlivňuje to, jaký průběh u nás nemoc bude mít.


Aktuálně: Nakažených lidí koronavirem v ČR přibývá.

Jaký je stav naší imunity je o to zásadnější v době chřipkových epidemií a v současné době i v případě epidemie koronaviru. Kvůli nákaze desítek obyvatelů ČR vláda vyhlásila 10. 3. 2020 mimořádná opatření, která nařizují od 11. března 2020 zákaz konání hromadných akcí nad 100 osob, uzavření základních, středních a vysokých škol, kontroly příznaků infekčního onemocnění u osob na státních hranicích a další opatření (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie_koronaviru_SARS-CoV-2_v_%C4%8Cesku). V kontextu Evropy je nejvíce postiženou zemí koronavirem Itálie, dále Německo a Rakousko. Tyto země zavádějí podobná a v některých případech i přísnější opatření také.

V případě koronaviru je nejdůležitější prevence. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje:

 • „vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku“
 • Zdroj: tato doporučení spolu s dalšími informacemi o koronaviru najdete na webu ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Imunita ovlivňuje náchylnost a průběh onemocnění

Co termín „imunita“ znamená?

Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti škodlivým látkám, pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.

V užším slova smyslu znamená naprostou odolnost organismu proti chorobě (imunní organismus). U takto pojaté imunity rozlišujeme přirozenou imunitu a imunitu získanou.

Přirozená imunita

Díky tzv. přirozené imunitě nemůže být organismus daného druhu, skupiny nebo vývojového stadia určitým typem nemoci vůbec napaden. Nejčastěji tato imunita vychází ze specifické vlastnosti nebo přirozenosti daného druhu. Příkladem může být odolnost většiny ptáků proti mnoha chorobám člověka. Protože je přirozená teplota ptáků kolem 40 stupňů Celsia, neumožňuje původcům těchto chorob dostatečně efektivní množení.

Získaná imunita

Mimo přirozenou imunitu pak rozlišujeme i imunitu získanou, která je vždy zaměřena proti určité nemoci. Tu také nejčastěji dělíme na dvě skupiny:

 • Získaná imunita očkováním. Očkování nebo také odborně vakcinace je proces, při kterém je podáván antigen s cílem navodit stav imunizace organismu. Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí. Očkování je doporučené také při cestování. Vakcína sama onemocnění způsobit nemůže, protože obsahuje jen neživé nebo oslabené mikroorganizmy, případně jen jejich části.
 • Získaná imunita proděláním patřičné choroby nebo choroby jí blízce příbuzné. Může být časově omezena. Její podstata spočívá v tom, že si organismus uchová část B lymfocytů, které jsou odpovědné za výrobu specifických protilátek proti patřičnému patogenu. Organismus tak může spustit specifickou imunitní odpověď okamžitě a masově po zaznamenání infekce, aniž by předtím musel složitě hledat vhodné buňky k produkci patřičných protilátek.

Vzhledem k tomu, že koronavirus, přesněji jeho typ COVID-19, který momentálně způsobuje většinu potíží, je virem zcela novým, se kterým se nikdo předtím nedostal do styku, bude v tomto případě organismus usilovat o imunitu získanou.


Jak si lze posílit imunitu?

Pokud cítíte, že je váš imunitní systém oslaben, je vhodné:

 • Přijímat více vitamínů, minerálů a stopových prvků v podobě zeleniny a ovoce. Vitamíny C, A či E jsou například velmi silné antioxidanty, které pomáhají bojovat proti volným radikálům. Pozor – tyto látky se doporučuje získat z přirozené kvalitní stravy a nespoléhat na doplňky stravy. Dané látky totiž často působí v synergii za přítomnosti více složek. U ovoce se třeba jedná o polyfenoly, sirtuiny a další flavonoidy.
 • Otužovat se. Otužování skvělé zburcuje imunitní systém a dlouhodobé otužování má prokazatelný vliv na zlepšení zdraví. POZOR: v době onemocnění to s otužováním není dobré přehánět, protože organismus již s nemocí bojuje a otužování jej může paradoxně ještě oslabit.
 • Sportovat. Pravidelný pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu, je další velmi důležitou složkou zdravého životního stylu na podporu imunity. Někdy může udělat zázrak bazén ve spojení se saunou nebo s párou.
 • Dostatečný spánek.
 • Eliminovat největší zdroje stresu.
regenerace a spánek

Je jasné, že některým nemocem nezabráníte jen ranním cvičením či zdravou výživou. Můžete dodržovat veškerá doporučení, ale i přesto někdy něco „chytnete“. Pak je důležité dostatek času věnovat samotnému léčení, nemoc nepřecházet, zpomalit, dbát rad lékařů.

Jak si lze tedy posílit imunitu? Sportujte, otužujte se, jezte zdravě a vybudujte si silný imunitní systém, abyste riziko nakažení infekčními onemocněními eliminovali na minimum.

Napsat komentář – zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

*

Přečetl/a jsem si Zásady ochrany osobních údajů a odesláním komentáře s nimi souhlasíte.*

Závody »